MARCELLA KLEINE    Boeken met spanning

STILTE RONDOM

woordeloos
spreek jij mij aan

radeloos
toon jij je handen

sprakeloos
kijk ik je aan

machteloos
met lege handen

woorden kan ik sparen
'k ben plotseling stom
mijn dove ogen staren
in de stilte rondom
ben ik blind voor jouw gebaren

tomeloos
toont jouw gezicht
een stil verwijt

hulpeloos
geef jij inzicht
in eenzaamheid

weerloos
zie ik jouw taal

hopeloos
doof voor jouw verhaal


 

© Marcella Kleine 

TerugVerder