MARCELLA KLEINE    Boeken met spanning

Radio interview Avro / Radio

Over boek 'Beschadigd maar niet geknakt'
Overleven in de maatschappij met psychische, psychiatrische en verslavingsproblematiek