MARCELLA KLEINE    Boeken met spanning

 Had ik de liefde niet...
 

zand sijpelt tussen de kieren

tranen druppelen op mijn schoot

vuur grijpt gulzig naar de planken

de dood is ongenadig groothij sluipt het leven tegemoet

lest zijn dorst met levenssappen

veracht de tere mensenziel

door het hart wreed te vertrappen

 

de dood lacht, minacht, verguist

waant zich sterker dan het leven

de duvel komt bedrogen uit

want de Liefde is gebleven

 

wolken spiegelen jouw gelaat

jouw stem klinkt nu in't windgeruis

de zon weerkaatst jouw klaterlach

jij woont in mijn hart, eeuwig Thuis

 

Liefde heeft de dood verdreven

verzacht mijn pijn, mijn diepe nood

troost en laat jou in mij leven

Liefde is sterker dan de dood


 

© Marcella Kleine

 1 Korintiers 13

Terug